میدی کنترلر استوک در حد آک Novation Impulse 49


میدی کنترلر Novation Impulse 49 با 49 کلاویه نیمه سنگین ، دارای LED و ورودی پدال ساستین