جوزی ساند
جوزی ساند
جوزی ساند
جوزی ساند
جوزی ساند
جوزی ساند
جوزی ساند
جوزی ساند
جوزی ساند
جوزی ساند
جوزی ساند
جوزی ساند
جوزی ساند
جوزی ساند

دستگاه سمپلر جوزی ساند Juzisound Total SOLO


جهت دریافت تخفیف ویژه برای این محصول با فروشگاه تماس بگیرید

  • دستگاه سمپلر ژوزی ساند JUZI SOUND TOTAL SAMPLER
  • سمپلر بسیار قوی به همرام بریس کنترلر(Breath Controller)
  • اتصال با کابل میدی
  • دارای حجم 32 گیگا بایت صدا
  • به همرا 21 گیگ صداهای شرقی آماده
  • دارای منوی انتخاب VST جهت استفاده روی میدی کنترلرها و اجرای زنده
  •  کنترل شفافیت صدا با استفاده از نفس